Styrelsen

Broberg/Söderhamn Bandy IF 2023/24

Ordförande     Nils Stefansson                                                        070-569 49 47 

Vice ordför.     Peter Fryklund

Kassör             Erik Andersson

Ledamot          Christer Svensson

Ledamot          Lennart Jansson

Ledamot          Karl-Olof Pettersson

Ledamot          Esbjörn Lindgren

Suppleant        Bengt Jonsson

Suppleant        Hans-Olov Jonsson

Suppleant        Glenn Nylund

Suppleant        Thomas Eriksson

Suppleant        Jan Nordman

Valberedning   Björne Nilson

Valberedning  Göran Bergsten

Huvudpartners

Samarbeten