Styrelsen

Broberg/Söderhamn Bandy 2021/22

Ordförande     Nils Stefansson                                                        070-569 49 47 

Vice ordför.     Peter Fryklund

Kassör             Erik Andersson

Ledamot          Christer Svensson

Ledamot          Lennart Jansson

Ledamot          Stig Dammbro

Ledamot          Esbjörn Lindgren

Ledamot          Urban Söderberg

Suppleant        Bengt Jonsson

Suppleant        Staffan Söderlund

Suppleant        Hans-Olov Jonsson

Suppleant        Glenn Nylund

Suppleant        Thomas Eriksson

Suppleant        Jan Nordman

Valberedning   Björne Nilson

Valberedning  Göran Bergsten

Huvudpartners