Ordningsregler

  • På Hällåsen gäller följande ordningsregler som samtliga åskådare genom att anträda arenan förbinder sig att följa:
  • Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra vapen eller andra farliga föremål.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra pyrotekniska pjäser. Inte heller är det tillåtet att antända pyrotekniska pjäser eller att ta befattning med pyroteknisk pjäs som tänts av annan person.
  • Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoller, eller annat föremål med sådan text eller symbol liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.
  • Det är inte tillåtet att kasta föremål i riktning mot spelplanen.
  • Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
  • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder från matchen får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.
  • Om arrangören eller gästande förening/Idrotts AB i samband med matchen på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/Idrotts AB.

Huvudpartners

Samarbeten