Broberg/Söderhamn Bandy årsredovisning

Publicerades den 23 augusti 2022 11:44

Broberg Bandy    

Som ett led i elitlicensens krav på transparens publiceras härmed Broberg/Söderhamn Bandys årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.

Resultatet och det egna kapitalet är positivt och vår auktoriserade revisor hade inga anmärkningar på varken ekonomi eller förvaltning.

Läs hela årsredovisningen här: https://brobergsoderhamn.se/files/2022/08/Arsredovisning-Broberg-210501-220430.pdf

Huvudpartners

Samarbeten