Samarbete med RFSL

Publicerades den 23 oktober 2014 08:09

David Hansen    

Styrelsen för Broberg/Söderhamn Bandy IF har tagit ställning till att stödja RFSL Hälsingland i deras arbete för alla människors lika värde oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, ålder eller sexuell läggning.

Föreningen kommer att markera detta genom att bära RFSL Hälsinglands logotype på representationslagets matchställ. RFSL kommer att vara föreningen behjälplig med utbildning i dessa frågor inom ramen för vårt värdegrundsarbete.

Frågor rörande detta kan ställas till undertecknad.

Söderhamn den 23 oktober 2014

Nils Stefansson
Ordförande

(Kontakt: 070-569 49 47)

Huvudpartners

Samarbeten