GDPR

Övergripande

Den 25 maj 2018 kom nya regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.  Personuppgiftslagen (PUL) ersattes då av den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) som kommer att vara gemensam för hela EU och som ställer högre krav på hur verksamheter får samla in, använda, hantera och bevara personuppgifter. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in samt vilka rättigheter du har, som att få ett registerutdrag eller bli helt borttagen ur vårt register.

Här hittar du Broberg/Söderhamn Bandy IF´s integritetspolicy – information om vår behandling av personuppgifter (PDF).

GDPR vill skydda dina personuppgifter och den data du lämnar ifrån dig och enligt de nya lagarna måste vi informera våra medlemmar om vilka uppgifter vi behöver och varför.

Vilka uppgifter behöver vi?

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-postadress, bild, videoupptagning. När du lämnar dina personuppgifter till oss ska det kännas tryggt.

Varför behöver vi dina uppgifter?

Personuppgifter används inom idrottsförbund och föreningar

 • För att kunna registrera Er som medlem.
 • För att kunna administrera våra träningar och matcher.
 • För att kunna hantera våra medlems-och träningsavgifter.
 • För att kunna hantera spelarlicenser.
 • För att kunna skicka erbjudanden från våra samarbetsparter.
 • För att kunna skicka information och nyheter.
 • För att kunna delta eller arrangera tävlingar.
 • För att kunna fördela ekonomiskt stöd.
 • För att kunna ansöka om bidrag
 • För att kunna hantera utmärkelser.
 • För att kunna marknadsföra och uppvisa föreningens verksamhet på vår hemsida.
 • För att ta del av vårt andelslotteri

Du har rätt att veta allt vi har i våra register om dig

Det är också viktigt att vi informerar dig om att du kan beställa utdrag ur vårt personregister och att du kan kräva att fel uppgifter korrigeras eller raderas. Vid invändningar, felaktigheter eller frågor kan ni vända er till kansliet, ringa 0270- 157 09 eller skicka mail till kansli@brobergsoderhamn.se

Riksidrottsförbundet har tagit fram en uppförandekod som ska gälla idrottsföreningar och som ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen.

Mer information och stöd

Dataskyddsförordningen finns här:

Riksidrottsförbundets Uppförandekod finns under här:

Riksidrottsförbundets sida för information och stöd i personuppgiftshantering.

Svar på vanliga frågor om GDPR.

Information om GDPR i relation till IdrottOnline.

För frågor om dataskydd kontakta dataskydd@rf.se

Vi vill att du ska veta och känna att vi alltid hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt och i enlighet med de nya reglerna.

Huvudpartners

Samarbeten