BROBERGSLOPPET 2015 – En del av VÅRSTIMMET

Publicerades den 1 maj 2015 16:12

David Hansen    

När? Lördag den 16 Maj kl. 12.00
Var? Alenkrysset/Gågatan
Varför? Till förmån för Brobergs ungdomar

Inbjudan till alla som vill vara med och stödja Broberg/
Söderhamn Bandy genom att deltaga i BROBERGSLOPPET!

Brobergsloppet är en folkfest som engagerar många. Löpare i olika åldrar med sina
sponsorer gör det till ett trevligt evenemang med många åskådare.

Vi hoppas även i år på stor uppslutning från alla våra lag och supporters i olika åldrar
och sammanhang.

Deltagare är alla som kan ta sig runt en ca 300 meter lång bana. Så många varv som
möjligt på 30 minuter.

Deltagarna anmäler sig tillsammans med sina egna sponsorer som satsar valfritt belopp
per varv. En fast summa eller en begränsning går också bra om det anges i
kommentarsfältet på anmälningslistan.

Sponsorer kan vara vem som helst, farmor en annan supporter eller företag som vill
stödja oss med mindre eller större belopp.

Deltagare och sponsoråtagande inlämnas till Brobergskansliet senast den 13/5.
Deltagarna inhämtar sponsormedlen själva från privatpersoner, med hjälp av
sammanställning från Brobergs kansli. Kansliet fakturerar sponsrande företag om inget
annat överenskommits.

EN FOR OSS VIKTIG AKTIVITET DÄR ALLA KAN VARA MED.
Anmälan och mer info: Kansli Tel 0270-157 09 . E-mail: kansli@brobergsoderhamn.se

Huvudpartners

Samarbeten