Årsstämma/Årsmöte

Publicerades den 24 juli 2014 11:15

David Hansen    

Årsstämma

Härmed kallas aktieägare i Broberg Bandy AB till ordinarie årsstämma. Måndagen den 25 augusti kl 18:00 på Klubbstugan, Hällåsen. Sedvanliga ärenden.

Årsmöte

Medlemmar i Broberg/Söderhamn Bandy IF kallas till årsmöte. Måndagen den 25 augusti kl 19:00 på Klubbstugan, Hällåsen. Sedvanliga ärenden. Dessutom kommer vi att ta upp till beslut om ändring av stadgarna, i form av antal styrelseledamöter och tidsintervall för årsmöte.

 

VÄLKOMNA!

Huvudpartners

Samarbeten