Nyheter

Årsmöte 2020/2021

Publicerades den 14 oktober 2021 19:00.

Ikväll höll Broberg sitt årsmöte inför ett 15-tal medlemmar. Glädjande kunde konstateras att Broberg redovisade ett överskott om ca 250 000 kr för det gångna verksamhetsåret och därmed har ett positivt eget kapital igen, vilket är ett krav för elitlicens.

Att kunna redovisa ett överskott under ett pandemiår är givetvis mycket starkt, men förklaringen ligger i statliga- och kommunala stöd, kraftigt neddragna kostnader samt generösa gåvor.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet samt resultat- och balansräkningen fastställdes.

Styrelsen omvaldes i stora delar, men Per Tapper, Roland Engman och Urban Söderberg valde att lämna sina uppdrag. Vi tackar dessa för deras insatser i styrelsen.

Broberg Bandy    


Dela på Facebook
Dela på Twitter

Huvudpartners