Nyheter

Nya läktare på plats!

Publicerades den 14 maj 2019 17:22.

Vi har nu en färdigställd läktare med kiosker på nordöstra långsidan i Helsingehus Arena med 100 sittplatser och ståplats för 700 personer.

Läktarbygget hade inte varit möjligt utan det generösa bidraget från Sparbanksstiftelsen samt materialsponsring från följande företag: NCC, Stora Enso, Elia, HB Bygg, Fasadrenoveringar, Plåtteknik, AB Karl Hedin, Tappers Allservice & Perex Bygg

Det är en stor arbetsinsats som krävts för att genomföra projektet, där över 4000 arbetstimmar har utförts av Föreningen Gamla Brobergare och Resurscentrum.
Totalt en investering på brutto 1,5 miljoner kronor.

Vi riktar ett stort tack till alla inblandade som gjort detta möjligt!

cof
cof

Broberg Bandy    


Dela på Facebook
Dela på Twitter

Huvudpartners